Jogi nyilatkozat

A weblap bizonyos funkcióinak működéséhez és a célzott hirdetésekhez sütikkel (cookie-kal) gyűjt névtelen látogatottsági információkat. Ha nem engedélyezi őket, számítógépe böngészőjében bármikor beállíthatja a tiltásukat / eltávolításukat. – elfogadom


Jogi nyilatkozat

Webes tartalom megjelenítése

Szellemi tulajdonjogok

A Törley weboldalak - a továbbiakban: weboldalak - a szerzői jog védelme alatt állnak, az azzal kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására a Törley Pezsgőpincészet Korlátolt Felelősségű Társaság - a továbbiakban: Törley Kft. - kizárólagosan jogosult. A Törley Kft. előzetes - azonban se nem kizárólagos, se nem átruházható - írásbeli felhasználási engedélyt ad ahhoz, hogy a weboldalakat eredeti formában, kizárólag saját használat céljára a weboldal látogatója számítógépére letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa, de nem arra, hogy harmadik fél számára bármilyen formában hozzáférhetővé tegye. Ez a felhasználási engedély kizárólag a weboldalak egy eredeti példányának kezelését, illetve annak archiválását teszi lehetővé.

Felhasználási engedély

A weboldalakon található Törley, Hungaria, François, Szent István Korona, György-Villa, Kölyök és Kaiser Vodka, márkanevek mind szöveges, mind ábrás formában védjegyoltalmat élveznek. A védjegyoltalom jogosultja a Törley Kft. A weboldalakon található terméknevek és címkék a Törley Kft. bejegyzett védjegyei. A fentiekben megjelölt védjegyek egyike sem használható fel semmilyen módon és jogcímen a Törley Kft. előzetes írásos engedélye nélkül. A jogellenes felhasználás a szerzői, a polgári illetve a büntető anyagi jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után.
Valamennyi szellemi tulajdonjog, beleértve, de nem kizárólagossággal a webhelyen szereplő valamennyi szöveg, illusztráció, mozgókép, hang, szoftver és egyéb anyag (továbbiakban "feltöltött tartalmak") szerzői vagy védjegyjogai a Törley Kft. tulajdonát képezik, vagy a megfelelő tulajdonos engedélyével került a webhelyre.

A Törley Kft. előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül tilos kereskedelmi célokra használni a webhelyet, illetve annak bármely elemét, tartalmát.

Változtatás joga

A weboldalakon található információ előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát a Törley Kft. fenntartja. A Törley Kft. nem garantálja azt, illetve nem nyújt biztosítékot arra, bár törekszik rá, hogy a weboldalakon elérhető információ napra kész legyen, továbbá azt, hogy itt nyújtott információk és adatok határozott és teljes leírását képezik a társaság akár teljes, akár részbeni üzletének, szolgáltatásának illetve tevékenységének. A Törley Kft. nem vállal felelősséget a weboldalakon történt elírásokért, sem pedig a weboldalak tartalmának jogosulatlan, Törley Kft-n kívül álló okból történő megváltoztatásáért.

Információk gyűjtése és felhasználása

A Törley Kft. oldalain a felhasználók által megadott személyes adatokat (azaz nevet, lakcímet vagy e-mail címet) csak a felhasználókkal való levelezéshez gyűjti, dolgozza fel és tárolja, és csakis arra a célra, amelyre a felhasználó megadta azokat.

Ezeket az adatokat továbbá arra használjuk, hogy új termékeinkről, szolgáltatásainkról szóló egyedi ajánlatainkról vagy a felhasználót esetlegesen érintő egyéb információkról tájékoztatást adjunk. Személyes adatainak ilyen célú használata ellen bármikor élhet kifogással.

A felhasználók személyes adatait a Törley Kft. abban az esetben közli harmadik felekkel, ha arra törvény vagy jogszabály kötelezi, vagy ha azt a felhasználó előzetesen engedélyezte.

Ahol a feldolgozási folyamatok végrehajtásához és kezeléséhez a Törley Kft. külső szolgáltatókat vesz igénybe, ott az ilyen szerződéses jogviszonyt az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezései szabályozzák.

A felhasználó jogosult betekinteni a róla tárolt személyes adatokba, és jogában áll az ilyen adatokat helyesbíteni, zárolni vagy törölni.

Linkek
A weboldalainkon találhatóak linkek más cégek weboldalaira. A Törley Kft. nem felelős más weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban.

Biztonság
A Törley Kft. minden szükséges intézkedést megtesz, hogy az ügyfelek személyes adatait illetéktelenektől megvédje. Az ügyfeleink személyes adatainak védelmét szolgálják a különböző adatbázisokhoz való társaságon belüli eltérő szintű hozzáférési jogosultságok is, amely eredményeként csak az erre kijelölt alkalmazottak jogosultak a személyes adatokhoz való hozzáférésre, mégpedig kizárólag tevékenységük ellátásához szükséges mértékben.

Felelősség korlátozása

Az ügyfelek a weboldalakat kizárólag saját felelősségükre használhatják. Figyelemmel a weboldal szolgáltatás ingyenes, tájékozódást könnyítő voltára, a Törley Kft. az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, a jelen weboldalak használata során az ügyfélnél felmerülő károkért való felelőssége kivételével kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat.

Jogviták
A jelen felhasználási feltételek alkalmazásából eredő és peren kívül nem rendezhető jogviták eldöntése a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróságok előtt történik.